مقاله نقش رفتار کارکنان در سازمان و تعامل کارکنان با مديريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: نقش رفتار کارکنان در سازمان و تعامل کارکنان با مديريت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالرحيم پورهروي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار هر فرد در جهت کسب هدفي است که بر اساس باور او، صواب يا ناصواب برايش کاملا سودآور خواهد بود. از مسايل مهم در رفتار کارکنان مي توان نقش هنجارهاي رسمي و غيررسمي، نگرش فرد و فشارهاي رواني، استرس هاي موجود در محيط کار را نام برد که بايد خوب شناخته شود. فایق آمدن بر رفتار يا موثر است يا بي تاثير و اين بستگي به اين دارد که تا چه حد فرد بتواند عامل فشار را کم کند. از طرفي کساني که مدير يا مجموعه بر آنان مديريت دارد نيز داراي وظايف خاصي است و در نتيجه در مقابل فرد و يا دستگاه بايد احساس مسووليت کنند. مدير نيز براي رسيدن به اهداف سازماني خود بايد داراي باورهايي باشد که به منظور تعامل بيشتر با کارکنان و تفويض اختيار مناسب به آنان تصميم درست گرفته تا بتواند محيط سازماني سالم ايجاد نمايد.