سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حامد زهره وند – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدهمدان کرمانشاه
شیرین یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدهمدان برورجرد
اکرم فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدهمدان همدان

چکیده:
فضایی که انسا نها در آن زندگی می کنند نتیجه تاثیر انواع متغیرهای محیطی است. یکی از مهم ترین متغیر های محیطی موثر بر زندگی انسان ها رنگ است که توانایی نفوذ در خلق و خو، احساسات و رفتار انسان را دارد. انسان از دوران کودکی این متغیر محیطی را درک کرده و به آن پاسخ می دهد. یکی از مه مترین تاثیرات رنگ اثر آن بر توان یادگیری انسان است. طراحی یک فضا بر اساس اصولی خاص موجب بالا بردن توان یادگیری و بالعکس استفاده ی غیراصولی از رنگ در فضاها اثرات منفی را در یادگیری به دنبال خواهد داشت. به منظور ایجاد یک فضای ایده آل برای یادگیری، نه تنها نیاز به درک چگونگی عملکرد رنگ به عنوان یک عامل فضایی موثر داریم، بلکه به فهم جزییات ادراک کودکان از رنگ ها و انتظارات فضایی آنها در یک محیط آموزشی نیز نیازمندیم. در این راستا محقق با بررسی منابع کتابخان های و با رویکردی کیفی ابتدا اثرات فیزیولوژیک و روانی رنگ را بر انسان بررسی نموده و سپس به طور خاص به تاثیرات رنگ بر محیط های یادگیری می پردازد و نهایتا الگوی رنگی خاصی را برای محیط های یادگیری پیشنهاد می دهد.