سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفاریان اطمینان –
فرزانه فاخری رئوف –

چکیده:

یکی از مباحث مهم در صنایع نفت، خوردگی تاسیسات می باشد که با تعامل مدیریت خوردگی و نظام مدیریت HSE می توان ریسکهای مربوط به ایمنی و صحت و سلامت سرمایه های فیزیکی، ریسک های تاثیر گذار بر روی محیط و همچنین ریسکهای ناشی از خوردگی راکاهش راه حلهایی جهت پیشگیری از خوردگی بوجود آورد. بعنوان مثال برخی از مایعات هیدروکربنی مانند سولفید هیدروژن که درحوضچه ها و مخازن و خطوط لوله وجود دارد باعث خوردگی شده و چنین سیالاتی خطرهای بالقوه ای برای مرگ و میر و مصدومیت کارکنان به حساب می آیند. همچنین هدر رفتگی این مواد می تواند باعث وارد آوردنخسارات به محیط زیست گردد. تمامی تاسیسات نفتی اعم از OFFSHORE (فلات قاره) و ONSHORE (مناطق خشکی) که حاوی گازهای اسیدی، دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن می باشند در معرض ریسک خوردگی و از کار افتادگی های مربوط به خوردگی می تواند منجر به هدر رفتگی مواد نفتی و نیز هزینه های اضافی جهت تعمیر، نگهداشت و یا تعویض تجهیزات و قطعات گردد. بنابراین اعمال مدیریت در بحث خوردگی می تواند بعنوان یک هدایتگر جهت مسائل و موضوعات مربوط به ایمنی، محیط زیست و اقتصاد درون صنعت ایفای نقش نماید در این راستا استفاده صحیح از پوشش ها منجر به کاهش خوردگی و کاهش (ریسکهای) فوق الذکر خواهد گردید. برای استفاده صحیح از پوششها و رنگها بایستی با آشنایی ازمحصولات جدید و ویژگی آنها، کاربردهای آن مشخص شود.