مقاله نقش رهبري سياسي در جنگ هاي معاصر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: نقش رهبري سياسي در جنگ هاي معاصر ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري سياسي ،جنگ هاي معاصر
مقاله جنگ اول و دوم ايران و روس
مقاله جنگ ايران و انگليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگ، به عنوان پديده اي اجتماعي، همواره در بين جوامع انساني وجود داشته و در طول تاريخ، دوران جنگ و صلح، پيروزي ها و شکست ها، به طور متناوب تکرار شده است، در اين بين، رهبري سياسي به عنوان مقام تصميم گيرنده نظام سياسي، در نحوه هدايت و رهبري جنگ ها تاثيري اساسي دارد؛ زيرا يکي از کارهاي اصلي نظام سياسي، دفاع نظامي و هدايت و مديريت آن، جهت حفظ تماميت ارضي کشور و موجوديت نظام است. نوشتار حاضر قصد دارد نقش رهبري سياسي و چگونگي تاثيرگذاري آن را در شکست ها و پيروزي ها مورد بررسي قرار دهد. ازاين رو، با سيري در تاريخ پرفراز و نشيب ايران، چهار جنگ مهم و تاثيرگذار دويست سال اخير ابتدا، جنگ اول ايران و روس و در آخر جنگ عراق و ايران مورد مطالعه قرار گرفته است تا ضمن مقايسه رهبري سياسي ايران در اين جنگ ها و نتايج حاصله از آن، به اين پرسش نيز پاسخي مناسب داده شود که دليل شکست هاي ايران در سه جنگ زمان قاجار و کسب نتيجه مطلوب در جنگ با عراق چه بوده است.
اين نگاشته، طي بحثي نظري در مورد نقش رهبري سياسي در شکست ها و پيروزي ها و نگرشي پژوهشگرانه به جنگ هاي اول و دوم ايران و روس، ايران و انگليس و ايران و عراق، به نقش موثر رهبري سياسي، در نوع نتايج حاصل از اين جنگ ها اشاره دارد.