سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکتر سید رضا سید جوادین – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علیرضا فراست – دانشجوی کارشناسی ارشد( تحقیق در عملیات)، دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر استقرار سیستم های کیفیت مثل استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ و مدل هایی چون مدل تعالی سازمانی و… در ایران بسیار رواج پیدا کرده است. اما عمدتا آنچه حاصل می شود ابراز نارضایت های مدیران و کارکنان از استقرار این گونه سیستم ها است. سیستم های کیفیت نتوانسته آنطور که شایسته است انتظارات آنها را پاسخگو باشد. عوامل زیادی می تواند در عدم موفقیت سیستم های کیفیت نقش داشته باشده که ما در این مقاله با توجه به نقش بسیار حیاتی رهبری در سازمان به تحلیل نقش رهبری در سیستم کیفیت می پردازیم.