مقاله نقش روان شناسي در دولت زمينه ساز ظهور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نقش روان شناسي در دولت زمينه ساز ظهور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهدويت
مقاله روان شناسي
مقاله زمينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از بخش هاي مهم زمينه سازي دولت براي ظهور، در حوزه «انسان» انجام مي شود. از آن جا که علم روان شناسي، به مطالعه روان و رفتار انسان مي پردازد و شاخه هاي مختلف آن تمام عرصه هاي زندگي انسان را دربر مي گيرد، بايد بررسي شود که آيا اين علم مي تواند در دولت زمينه ساز و در جريان زمينه سازي نقشي ايفا کند يا خير، زيرا غفلت از مطالعه اين علم، در حقيقت غفلت از انسان و نقش آن در زمينه سازي ظهور است. علاوه بر اين، اگر بخواهيم روان شناسي را يکي از ابزارهاي زمينه سازي ظهور قرار دهيم، اين پرسش مطرح مي شود که آيا مي توان به کمک اين نظام موجود، به اين هدف نايل شد يا اين که لازم است در نظام روان شناسي، بر مبناي مولفه هاي مهدويت، تغيير و تحول اساسي رخ دهد. پژوهش حاضر با ارایه دو فرضيه، با روش توصيفي به بررسي اين موضوع مي پردازد و نتيجه مي گيرد که زمينه سازي ظهور حضرت مهدي به روان شناسي، و روان شناسي نيز به زمينه سازي ظهور نياز دارد. بنابراين، لازم است که روان شناسي موجود، به صورت روان شناسي زمينه ساز درآيد که داراي پنج ويژگي آرمان گرايي، خدامحوري، عدالت گستري، غايت انديشي و مهدي پژوهي است.