مقاله نقش روحانيت و روشنفكران ديني در تغيير نگرش عمومي مردم ايران به نهضت حسيني در جريان انقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۱۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: نقش روحانيت و روشنفكران ديني در تغيير نگرش عمومي مردم ايران به نهضت حسيني در جريان انقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۴۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهضت امام حسين (ع)
مقاله انقلاب اسلامي ايران
مقاله امام خميني (ره)
مقاله روشنفکران ديني
مقاله تغيير نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه سروي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اينکه نهضت حسيني ماهيتي سياسي و حماسي داشت، در طول تاريخ، ابعاد حماسي و سياسي آن در ميان شيعيان کم رنگ يا به عبارتي دچار تحريف و انحراف شد، به گونه اي که به يک فرهنگ مصيبت زده و عزلت نشين مبدل گشت، ولي در روند انقلاب اسلامي، نگرش عمومي مردم ايران به نهضت حسيني تغيير کرد و تبديل به يک فرهنگ حماسي و سياسي شد. در اين ميان، نقش متفکران ديني به ويژه روحانيت شيعه بسيار مهم و اساسي بود. مقاله حاضر، به چگونگي فعاليت روحانيت و متفکران مذهبي در اين تغيير نگرش مي پردازد و با بررسي ادبيات متفکران روحاني و روشنفکران ديني انقلاب اسلامي درباره نهضت حسيني، مي کوشد تا ميزان تاثير اين روشنفکران ديني را در فرهنگ عاشورا و نگرش مردم نسبت به نهضت حسيني و فلسفه عزاداري نشان دهد. در نهايت نيز به آثار اين تغيير نگرش در رفتار و شعارهاي مردم، اشاره کوتاهي خواهد کرد.
براي تبيين اين تغيير نگرش، کوشيده ايم تا از نظريه هاولند نيز که از انواع نظريه هاي محرک پاسخ در روان شناسي اجتماعي است، استفاده کنيم.