مقاله نقش روزنامه هاي فارسي چاپ هند در انقلاب مشروطه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نقش روزنامه هاي فارسي چاپ هند در انقلاب مشروطه ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هندوستان
مقاله انقلاب مشروطيت
مقاله ايران
مقاله روزنامه نگاران فارسي زبان هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرافرازي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انقلاب مشروطيت ايران تحت تاثير عوامل مختلفي شکل گرفت. يکي از اين عوامل تاثير روزنامه هاي فارسي زبان خارج از ايران بود. روزنامه ها به عنوان يک وسيله ارتباط جمعي در آن زمان داراي نفوذ بسيار زيادي گرديدند. روزنامه هايي که در خارج از ايران و به خصوص هندوستان چاپ مي شد، توسط روشنفکران مترقي و انقلابي اداره مي شد. آن ها از وضع سياسي و اجتماعي و اقتصادي دولت قاجار انتقاد مي کردند و با نوشتن مقالاتي وضع موجود را به باد انتقادي مي گرفتند. در هندوستان حدودا نوزده روزنامه به زبان فارسي چاپ و منتشر گرديد که در جنبش آزادي خواهي ايرانيان سخت موثر واقع شدند. اين پژوهش در نظر دارد روزنامه هاي فارسي زبان چاپ هند و تاثير آن ها را در انقلاب مشروطيت ايران بررسي نمايد. اين روزنامه ها در شهرهاي مختلف هند از سال ۱۸۲۲ به چاپ رسيد که در سال ۱۸۴۶ با چاپ ۶ روزنامه فارسي به اوج خود رسيد و در سال هاي بعد نيز ادامه يافت. بر اين اساس مي توان هند را يکي از اولين پايگاه هاي تحولات فکري و فرهنگي ايرانيان در آغاز قرون معاصر ناميد که اين تحولات پيامدهاي سياسي و اجتماعي نيز در ايران به دنبال داشت که از جمله آن ها مي توان به انقلاب مشروطيت اشاره کرد.