سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام پشابادی – کارشناس ارشد پژوهشگر مطالعات شهری و روستایی
مهسا حاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

روستاهای بزرگ، کانون هایی هستند که در حوزه بلافصل حوزه پیرامونی قرار دارند. مبادله احتیاجات فیزیکی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بین این کانون ها و واحدهای زیستی پیرامون آنها، از مهمترین شرایط ادامه حیات این دو دسته از سکونتگاه ها است. مهمترین کارکرد این قانون ها حفظ روابط ارگانیک است. این سکونتگاه ها با ارایه خدمات و امکانات در حوزه پیرامونی باعث ثبات جمعیت روستایی و بالطبع کاهش مشکلات شهرها می شوند. هرچند که