سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لطف ا… پارسایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

با توجه به مساحت ۱۱۰۰۰۰هکتاری این اراضی با کاربری غیر جنگلی در استان گلستان، و ارتزاق جمعیت زیادی از کشت وزرع این اراضی از یک سو، و بحث فرسایش خاک و سیل از سوی دیگر، راهکار تشویق ساکنان این مناطق به تبدیل اراضی زراعی به کشت درختان مثمره ، بعنوان یکی از شیوه های کنترل فرسایش خاک و از جمله پدیده لغزش، مورد نظر مسئولین قرار گرفت. این مطالعه با هدف بررسی سیستم ریشه ای دو گونه گیاهی گردو ولیک اجرا گردید، به گونه ای که پس از انتخاب نمونه ها، اقدام به حفرروفیل در پای آن شده و با استفاده از دبل رینگ، نفوذپذیری نمونه ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، عملکرد ریشه گونه ولیک در سنین پایینتر از ۱۰ سالگی، بهتر از گونه گردو بوده ولی در سنین بالاتر از ۱۰ سالگی، ریشه گردو دارای عملکرد بهتری نسبت به گونه ولیک می باشد. ولی با لحاظ سنگینی وزن گونه گردو در مقایسه با گونه ولیک، عملکرد گونه ولیک در سنین بالاتر از ۱۰ سال نیز در پایداری اراضی شیبدار، بیشتر است.