مقاله نقش زبان شناسي تاريخي در کشف معاني رمزي و تحليل محتوايي اسطوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: نقش زبان شناسي تاريخي در کشف معاني رمزي و تحليل محتوايي اسطوره
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان شناسي تاريخي (در زماني)
مقاله اسطوره
مقاله تحليل محتوايي
مقاله جمشيد
مقاله کيومرث
مقاله فروردين
مقاله کوي (کيانيان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورخالقي چترودي مه دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي هاي تاريخي (در زماني) در زبان، ديدي تاريخي نسبت به تغييرات آن در طول زمان دارد. اين تغييرات معمولا نمودارهاي مناسبي از پديده انتقال فرهنگي جوامع در طول تاريخ است و نتايج بررسي اين تغييرات، نقش مهمي در پيشرفت دانش انسان شناسي، به ويژه اسطوره شناسي و مردم شناسي، داشته است. نتايج مطالعات زبان شناختي، مي تواند اطلاعات ارزنده اي را در اختيار اسطوره شناس قرار دهد تا براي تفسير و کشف معاني رمزي اسطوره ها و اثبات فرضيه هاي خود، ابزارهاي لازم را به دست آورد.
در اين جستار، ضمن پرداختن به ارتباط ميان زبان و اسطوره در فرهنگهاي بشري و ذکر آراي برخي نظريه پردازان و اسطوره شناسان نامي غرب در اين باره، چند نمونه از بن مايه هاي اساطيري شاهنامه، از جمله کيومرث و جمشيد، را به عنوان الگوي انسان و زوج نخستين، اسطوره جام جهان نما و ارتباط آن با واژه فروردين و رديابي پديده انتقال فرهنگي را در تغييرات معاني واژه کوي (و کيانيان)، انتخاب کرده، در جهت تلفيق زبان شناسي و نشانه شناسي اساطيري و برقراري ارتباط منطقي ميان بافت زباني و ويژگيهاي اسطوره شناختي مورد بررسي قرار داده و نشان داده ايم که يافته هاي بررسي هاي زبان شناختي تاريخي نقش عمده اي در کشف معاني و تحليل محتوايي اين اسطوره ها دارد.