سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم رضایی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
منصور جهانتیغ – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

زنان نیمی از منابع انسانی جهان را تشکیل می‌دهند که نقش ویژه‌ای در اقتصاد جهانی دارند. عرصه فعالیت زنان نیز همانند مردان تمام شاخه‌های تولیدی، خدماتی، آموزشی، بازرگانی و… را تشکیل می‌دهد. زنان روستایی و عشایری نیز همانند سایر افراد جامعه نقش ارزنده‌ای در توسعه آن ایفاء می‌نماید. اما واقعیت‌ها بازنمای این که زنان با وجود مشارکت در بسیاری از فعالیتها در سطح روستا، از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند و در خصوص استعدادهای بالقوه آنان به منظور افزایش تولید و درآمد به ویژه در مناطق محروم برنامه‌ریزی مدونی صورت نپذیرفته است: بخش کشاورزی یکی از کانون‌های مهم فعالیت زنان را تشکیل می‌دهد که عمدتا نیازمند مشارکت گسترده زنان می‌باشد. ضایعات خرما از عوامل مهم در کاهش تولید و درآمد مناسب برای بهره‌برداران است که اثرات منفی بر درآمد نخل‌کاران خصوصا مناطق دوردست که به دلیل بعد مسافت و نبود جاده دسترسی، این محصول با ارزش بطور مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرد، می‌باشد. بنابراین عدم بازاریابی مناسب به دلیل نداشتن بسته‌بندی مطلوب یکی از چالشهایی است که در حال حاضر فراروی بخش کشاورزی خصوصا تولیدکنندگان خرما قرار دارد. استفاده از نیروی انسانی بالقوه زنان روستایی در این بخش سهم مهمی در کاهش میزان ضایعات خرما و به دنبال آن رونق اقتصادی این محصول خواهد دشات. این مقاله نقش زنان روستایی در تولید خرما در روستای زیارت از توابع بخش سوران شهرستان سراوان را مورد بررسی قرار می‌دهد و علاوه‌بر آن راهکار مناسبی جهت بهبود تولید و بسته‌بندی مناسب به منظور رقابت در بازار جهانی خرما از طریق مشارکت و آموزش تخصصی زنان ارائه خواهد داد.