سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
زهرا زیدی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان
علی زنگی آبادی – دانشیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:
از صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر رونق ترین فعالیت های اقتصادی در جهان یاد می شود، به گونه ای که پس از صنعت نفت و خودروسازی سومین منبع درآمدزای جهان محسوب می شود. جایگاه راهبردی ایران در خاورمیانه، به عنوان پلی میان سه قاره آسیا، اروپا، و آفریقا و در اختیار داشتن سامانه حمل و نقل متنوع و گسترده در سطح کشور، از قبیل حمل و نقل هوایی در کشور، شبکه حمل و نقل ریلی با گستردگی هشت هزار کیلومتر و بهره گیری از ناوگان حمل و نقل جاده ای به روز، زیرساخت های مناسبی را برای سرمایه گذاری، رشد و ارتقای صنعت گردشگری دارا می باشد. در این میان، زیرساخت های حمل ونقل، و به ویژه، شبکه حمل و نقل جاد ه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش زیرساخت های حمل و نقل درگردشگری کشور و همچنین معرفی پتانسیل های صنعت حمل ونقل ، چالش های مرتبط با آن و راهکارهایی جهت بهبود آنها می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر ماهیت کیفی و کاربردی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد وجود یک سیستم حمل ونقل مناسب برای کارکرد صحیح اقتصاد لازم و دسترسی به حمل ونقل مناسب یک ضرورت برای توسعه اقتصادی در هرکشور است ، که با برنامه ریزی، سرمایه گذاری، توسعه و بهبود زیرساخت ها می توان به رشد جایگاه گردشگری و توسعه اقتصادی کشور اهتمام ورزید. حمل و نقل از ارکان اصلی صنعت توریسم می باشد، بدون توجه به زیرساخت های حمل و نقل صنعت گردشگری عملاً مفید واقع نخواهد شد و یا با ضعف همراه است، که این خود رابطه ی متقابل گردشگری و حمل و نقل را بیشتر نمایان می سازد