سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا اکبریان – استادیار، دکترای اقتصاد،عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
علی قائدی – کارشناس ارشد، اقتصاد

چکیده:

موفقیت و پیشرفت اجتماع بشری به وجود زیرساخت های فیزیکی برای توزیع منابع و خدمات ضروری بین مردم بستگی دارد، به طوری که قدرت هر اقتصاد به توانایی و موجودی زیرساخت آن بستگی دارد و کیفیت و کارایی این زیرساخت ها بر کیفیت زندگی و سلامت سیستم اجتماعی و تداوم فعالیت های تجاری و اقتصادی مردم موثر است. در کل زیرساخت ها از طریق افزایش در کارائی، صرفه جویی در زمان و کاهش در هزینه ها می توانند روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد و از طرف دیگر رشد اقتصادی و توسعه بخش تولیدی و خصوصی نیز می تواند عرضه و تقاضای زیرساخت را تحت تاثیر قرار دهد.