سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد مشکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوی جانوری، دانشگاه تربیت معلم تهران
اصغر خواجه – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان، دانشگاه سیستان و ب

چکیده:

سوسک سرخرطومی حنایی برای زندگی و لانه‌سازی و پرورش لاروها معمولا از تنه درخت نخل به عنوان یک بستر مناسب جهت رشد و تکثیر خود استفاده می‌کند و با ایجاد حفرات و راهروهای متعدد فضای کافی برای رشت کلنی در حال گسترش خود را به وجود می‌آورد، در این حال طی روند زندگی سوسک سرخرطومی در تنه درخت خرما به تدریج میزان رشد و باردهی درخت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این مقاله سعی بر این شده که با نشان دادن الگوی رشد و تکثیر کلنی سوسک سرخرطومی حنایی اثرات زیانبار آن بر فرآیندهای زیستی درخت نخل و میزان تولید محصول خرما بررسی و مطالعه شود.