سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعباس شجاع الساداتی – دانشیار دانشکده فنی – مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
امیررضا ثباتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی – دانشگاه علوم

چکیده:

بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی صنعتی دو عبارت در کنار هم می باشند و بیوتکنولوژی در حقیقت استفاده از میکروارگانیسم ها و تمام فرایندهای بیوتکنولوژیک که بشر برای رفع احتیاجات خود از آن استفاده می نماید. بیوتکنولوژیدر حال ورود به مرحله جدیدی است و د رحال حاضر تولید انبوه فراورده های میکروبی آن را مبدل به یک صنعت چند بیلیون دلاری کرده است.
فراورده های بیوتکنولوژی به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند از : فراورده هایی که تولید سلولهای میکروبی (Biomass) به عنوان هدف مطرح است، فرایندهایی که تولید متابولیک میکروبی مورد نظر می باشد، فرایندهایی که در انها آنزیم تولید می شود و فرایندهایی که طی انها عمل انتقال صورت میگیرد کهالبته با توجه به گستردگی بیش از اندازه این علم تنها به بررسی مختصر تولید فراورده های مرتبط با تولید غذا می پردازیم که این تولید خود به دو بخش مهم تقسیم می شود یکی تولید فراورده هایی با بیوتکنولوژی سنتی که شامل تولید آنزیمها، اسییدهای الی، اسیدهای آمینه، مخمر نان، پروتئین تک یاخته (Single cell protein) و غذاهای تخمیر شده می باشد و دوم تولید فراورده ها با بیوتکنولوژی نوین که شامل تبدیلنشاسته به محصولات شیرین،تولید طعم دهنده ها و تشدید کننده های طعم، رنگدانه ها، تولید ویتامین از میکروالگ ها محصولات لبنی عاری از لاکتوز، روش های جدید کنترل کمی و کیفی و … می باشد.