سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمد خدامی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی رضا صبور – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پوشش های سپرحرارتی YSZ/MCrAlY دارای پیچیده ترین ساختار در بین پوشش ها یی هستند که برای حفاظت از خوردگی، سایش، فرسایش و یا به منظور عایق سازی حرارتی استفاده می شوند . توسعه و بهبود خواص این پوشش ها مستلزم درک بهتر تغییرات پیچیده ایست که تحت شرایط کاری در ساختار و خواص آنها رخ می دهد و منجر به انهدام آنها می شود . در این تحقیق پس از بررسی ریز ساختارها و ترکیب شیمیایی، چگونگی شکل گیری فصل مشترک در پوشش های متداول به صورت دولایه و پوشش های نوین FGC ، و تاثیر آن بر استحکام چسبندگی لایه های مختلف به روش Pull of test مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که ریز ساختار، درصد تخلخل و ترکیب شیمیایی، در پوشش های FGCبر خلاف پوشش های دو لایه بصورت تدریجی درطول ضخامت و در حوالی فصل مشترک تغییر می کند به طوریکه با افزایش مقدار فاز فلزی NiCrAlY ، درصد تخلخل از ۱۱/۴ درحالت بدون فاز فلزی به ۴/۳ درصد در حالت ۷۰ درصد فاز فلزی می رسد . اصلاح ساختار فصل مشترک تیز بین لایه NiCrAlY با ماهیت فلزی و لایه YSZ با ماهیت سرامیکی، باعث بهبود قابل ملاحظه ای در خواص کاربردی پوشش های سپرحرارتی شده و استحکام چسبندگی آنها را در این تحقیق به میزان ۵۲/۵ درصد نسبت به پوشش های دو لایه افزایش داده است.