سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
بهادر قناد – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازادعلوم تحقیقات بیرجند

چکیده:
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، به مجموعه سختافزارها و نرم افزارهایی اطلاق میشود که به منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمتهای مهم و حیاتی در ساختمان نصب میشوند. اهدافی که با ساخت یک ساختمان هوشمند به دست می آید تقریباً تمام وجوه زندگی انسان را در بر می گیرد. بهرهوری، راندمان بالا، ذخیره انرژی، سرگرمی، فرح و شادی، آسایش، پایین آوردن هزینه های زندگی و افزایش عمر بنا، همه و همه نمونه هایی از این نوع اهداف است که با ساخت بناهای هوشمند به دست می آیند.یک ساختمان هوشمند باید دارای سیستمی از اعصاب باشد که شامل حس- گرها و تحریککننده های تعبیه شده است که اطلاعات را در زمان درست و صحیح خود کنترل می کند. با این اوصاف، بنا می تواند به صورت ایستا یا حرکتی عمل کند. معماری، حرکتی هوشمند نیست مگر آنکه حرکت نتیجه پردازش هوشمندانه باشد اگر نه چادر هم یک پناهگاه متحرک است که قابلیت تا شدن و حمل شدن را دارد. شهر پایدار و در نتیجه معماری پایدار با رویکردی به گذشته معماری و مجتمعهای زیستی که جوابگوی نیازهای مادی، معنوی و فرهنگی ساکنان خود بودند. سعی در همراهی با طبیعت به جای غلبه بر طبیعت و استفاده از انرژی تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی در نتیجه جلوگیری از تباهی منابع طبیعی و پرهیز از آلودگی محیط زیست دارد.