سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

پرویز باورصاد – استاد و معاون آموزش و دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:

هدف از این مقاله بیان بعضی سیستمهای آموزشی و مشکلات اجرایی موسسات آموزش عالی دریانوردی تجاری در دنیا و ایران است. لذا باتوجه به بررسیهای به عمل آمده از این مراکز و سوابق رشته های آموزشی دریانوردی در دنیا منظور این است که با ملاحظه گذشته و حال روند تکاملی بازارهای عرضه و تقاضا، زمینه های لازم برای تصمیم گیری های کلان مسئولین عالیم فراهم گردد. بالاخص قصد این است که با توجه به اهمیت فوق العاده ناوگان تجاری و نفتی در تجارت و اقتصاد کلان و آگاهی از وابستگی عظیم منابع صنایع دریایی کشتیرانی به نیروی متخصصین خارجی و همچنین کثرت و تفرق این قبیل موسسات آموزشی در ایران، سیستم آموزش ملی دریانوردی ایران بنا گذاشته شود تا در آینده با روشی اصولی هم نیازهای کمی و کیفی بهره برداران فراعم گردد و هم مراکز آموزشی با مدیریتهای متفاوت موجود بتواند با اطمینان به برنامه ریزیهای دراز مدت خود مبادرت نمایند.