سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی نظری زاده – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

مناسب سازی محیط شهری برای آحاد مردم و شهروندان و به خصوص افراد با محدویت جسمی – حرکتی از لحاظ روحی ، فیزیکی، اکولوژیکی و ماهیت ساختاری و اجتماعی یک امر حتمی و قطعی است.
درمحیط شهری سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی هر کدان در حد توان، جایگاه وقدرت خود می توانند بر مدیریت کلان شهری و مناسب سازی آن تاثیر گذار باشند.
مدیریت دولتی و خصوصی هر کدام با توجه به جایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی خود می توانند تاثیرات مثبت و منفی بسیار زیادی بر روند شکل گیری محیط شهری بگذارند وزمینه رشد و تکامل روحی، روانی و فیزیکی اقشار مختلف مردم را تامین و یا نابود سازند.
این تحقیق ضمن ارج نهادن به جایگاه و خواسسته های روحی و فیزیکی جانبازان، این ارزشمندترین و فداکارترین قشر جامعه و همچنین افراد با محدودیت جسمی – حرکتی به صورت خاص و ویژه، تلاش دارند مدیریت جدید با محوریت عدالت و تلاش را در مناسب سازی محیط شهری مطرح نماید، چرا که ضمانت اجرایی و مقبولیت یک طرح در محیط شهری، اعمال مدیریت عدالت محور همراه با تلاش و جدیت می باشد.
همچنین در این تحقیق سعی شده است از منظر دین و معنویت نیز به مدیریت شهری و مناسب سازی محیط آن پرداخته و تا حدوددی ویژگی های مدینه فاضله را نیز تشریح نماید.
مدیریت های دولتی و خصوصی معماران در طراحی و مناسب سازی محیط شهری سه اصل یعنی آدمی، فضای معنوی و فضای کالبدی را تحت هر شرایطی باید سر لوحه کار خود قرار دهند.