سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن نیازی – استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
محمد کارکنان نصرآبادی – کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر دانشگاه کاشان

چکیده:

جهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصه های کسب و کار بوده است. به طوری که امروزه مفاهیمی چون جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه فناوری اطلاعات، توجه به کیفیت کالاها و خدمات، مشتری مداری و مانند اینها، اداره امور بخش عمومی را در سراسر جهان با چالش های جدی رو به رو کرده است. از جمله راهکارهای موثر دولتی برای رویارویی با این چالش ها، توسل و روی آوردن به بحث کارآفرینی در جامعه می باشد. از این رو کارآفرینی موضوعی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی و پژوهشی کشورهای جهان قرار گرفته است. در این بین سازمان های غیر دولتی به عنوان یکی از مهمترین بخش های جامعه نقش موثر و مفیدی با ترویج روحیه مشارکت و کار گروهی و تیمی و استفاده از تجربیات سایر جوامع توسعه یافته می توانند در ایجاد و توسعه کارآفرینی نقش در جامعه مهمی داشته باشند.