سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم رجبی آقباشی – کارشناس مراقیت پرواز شاغل در اداره کنترل فضای کشور، مرکز کنترل فضای کش

چکیده:

در این مقاله مفهوم مدیریت ترافیک هوایی ) (ATM و مدیریت ظرفیت ) (Capacity Management مورد مطالعه قرار گرقته است وسعی شده اعمالی که مسئول مدیریت ترافیک هوایی و مدیریت ظرفیت یعنی سازمان هواپیمایی کشوری برای بهتر شدن وضعیت ظرفیت و ترافیک هوایی میتواند انجام دهد مورد بررسی قرار گیرد . دراین راستا با یک سری تکنیک های جدید ناوبری و همچنین راهکارهای جدید آشنا خواهیم شد و فاکتور های اصلی مثل صرفه اقتصادی و ایمنی را در نظر خواهیم گرفت . همچنین به بررسی مسائل جانبی مثل وضعیت هوا وتاثیر آن در کم کردن تاخیر پروازها