سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیامک بهاروند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و دانشجوی دوره دکتری دا
احمد احمدی خلجی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
احمد ادیب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مصطفی یوسفی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

منطقة مورد مطالعه از نظر موقعیت زمین شناسی در مرز زاگرس چین خورده و زاگرس خرد شده قرار گرفته است . در این منطقه دو مخزن کارستیک آسماری و بنگستان، وجود دارد . براساس نتایج شیمیائی نمونه های آب گرفته شده از سازند آسماری، منابع آب این سازند تحت تأثیر دونوع سازند زمین شناسی آلوده از نظر لیتول وژیکی قرار گرفته است بطوری که آب سرچشمه گرفته از آهک های جنوب شرقی منطقه بعلت وجود پوشش سازند گچی، قابلیت شرب خود را از دست داده است ولی آب سرچشمه گرفته از آهک های شمال غربی بعلت پوشش مارنی و ماسه سنگی از وضعیت بهتری برخوردار بوده و دارای قابلیت شرب می باشد و جزء آب های قابل قبول محسوب می گردد . همچنین براساس نتایج شیمیائی نمونه های آب گرفته شده از مخزن کارستی بنگستان، آب این مخزن از نظر شرب جزء آب های خوب م حسوب می شود و از نظر کمی و کیفی نسبت به مخزن کارستیک آسماری از وضعیت بسیار مطلوب تری برخوردار می باشد . از اینرو جنس تشکیلات کنتاکتی با سازندهای دارای مخازن کارستی می تواند بر کیفیت این منابع تأثیر بسزایی داشته باشد و در واقع سازند تبخیری گروه فارس به عنوان یک سازند آلوده کننده و مضر منابع آب های کارستیک منطقه تلقی می گردد .