مقاله نقش سبكهاي دلبستگي در سازگاري با بيماري ديابت نوع I که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: نقش سبكهاي دلبستگي در سازگاري با بيماري ديابت نوع I
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبكهاي دلبستگي
مقاله سازگاري
مقاله تبعيت از درمان
مقاله هموگلوبين گليكوزيله
مقاله ديابت نوع I

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازيان سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش سبكهاي دلبستگي در سازگاري با ديابت در بيماران مبتلا به ديابت نوع I انجام شده است. نمونه پژوهش شامل ۳۰۰ نفر (۱۷۲ دختر و ۱۲۸ پسر، سنين ۱۸-۳۰ سال) از بيماران عضو انجمن ديابت ايران بودند. از شركت كننده ها خواسته شد مقياس دلبستگي بزرگسال (AAS) و مقياس محقق ساخته تبعيت از درمان را تكميل كنند. هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) از نتايج آخرين آزمايش بيماران استخراج شد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد دو سبك دلبستگي ايمن و دوسوگرا تبيين كننده واريانس تبعيت از درمان هستند. همچنين سبكهاي دلبستگي ايمن، دوسوگرا و اجتنابي نيز حدود ۶۵% واريانس هموگلوبين گليكوزيله را تبيين كردند. نتايج اين پژوهش مي تواند در شناسايي افراد در معرض خطر عدم تبعيت از درمان، ارايه راهكارهاي روانشناختي مناسب جهت برقراري ارتباط درماني مناسب و افزايش ميزان سازگاري بيماران مفيد باشد.