سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا لیاقت – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فریدون غضبان – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
فرج الله فیاضی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

معدن سرب و باریت دونا و کارخانه فلوتاسیون آن بویژه سد پسابهای این کارخانه در مجاورت تنگاتنگ رودخانه الیکا بدون در نظر گرفتن جدی نکات مهندسی و زیست محیطی، باعث شده که این رودخانهدر معرض آلودگی و مسمومیت قرار بگیرد اما با این وجود اندازه گیریهای انجام شده حاکی از کاهش قابل توجه آلودگی در طول مسیر می باشد برای تعیین فاکتورهای موثر درپالایش آب رودخانهف رسوبات رودخانه الیکا از معدن تا محلالحاق به شاخ اصلی در رده ایستگاه مورد پیمایش، نمونه برداری و آزمایشات ژئوشیمیایی و رسوب شناسی قرار گرفت. همبستگی و ارتباط مستقیم مقدار کربنات آواری با تمرکز بالای فلزاتی نظیر سرب،نقره ، روی و همچنین همبستگی نسبی عناصر اندازه گیری شده با ذرات در د رس، مبین علت تمرکز و نقش کلوئیدها و هیدروکسیدئهای مختلف در رسوبات است که همه این عوامل به میزان قابل توجه و کارآمدی در سازند شمشک حضور دارند. فاکتورهای کاهنده غلظت فلزات در آب رودخانه عامل خود پالایی آب رودخانه در طوب مسیر می باشد که بخش عمده آنها در شاخه الیکا و بلحاظ ویژگیهای بستر آن (سازند شمشک) صورت می پذیرد.