سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهین شعبانی – دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل، گروه ایمنی
علی توکلی کاشانی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سرعت یکی ازمهمترین پارامترهای عملکردی ترافیک محسوب می شود که نقش اساسی در وقوع تصادفات ترافیکی ایفا می نماید. بررسی های آماری حکایت از سهم زیاد عامل سرعت در وقوع تصادفات و جراحاتناشی ازآن دارد که بسیار قابل توجه می باشد. مطالعات نسبتا خوبی در سراسر دنیا جهت مدلسازی ارتباط بین سرعت و احتمال بروز تصادفات انجام شده است و تحقیقات مذکور با توسعه فن آوری های جدید همچنان در حال ادامه و تکمیل می باشد. در این مقاله ابتدا با ارایه آمار تصافات ناشی از سرعت در چند کشور توسعه یافته و همچنین ایران به بیان جایگاه سرعت در تصادفات کشورها ومقایسه آن با وضعیت ایران پرداخته شده است سپس با ذکر دلایل اینکه چرا سرعت به عنوان یک عامل اصلی در تصادف مطرح است، مهمترین مطالعات و پژوهش های مرتبط با مدلسازی ارتباط سرعت با تعداد وشدت تصادفات در دهه های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تصویر روشن ودقیقی از نقش سرعت در ایمنی ترافیک و راهکار کاهش صدمات ناشی از سرعت در ایران ارایه گردیده است.