سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تحفه قبادی لموکی – گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
راهبه برومند –

چکیده:

توسعه از طریق تعامل و مشارکت مردم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاصل می شود و یکی از مهمترین نتایج توسعه افزایش کیفیت زندگی افراد است از جمله اهداف محوری بشر افزایش رفاه زندگی و افزایش کیفیت زندگی است افزایش کیفیت زندگی بشر منوط به توسعه در سه بعد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می باشد امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل محوری اثرگذار برتوسعه چه در بعد کلان جامعه و چه در بعد خرد بنگاهها و موسسات شناخته شده است سرمایه اجتماعی به ارتباطات میان افراد شبکه های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد ناشی از آنها اطلاق می شود در مقاله حاضر با هدف معرفی مفاهیم سرمایه اجتماعی توسعه توسعه پایدار شرایط اقلیمی استان گلستان ضمن مرور استنادی اما مختصر برادبیات موضوعی این مفاهیم به نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه استان گلستان پرداخته شده است. درپایان مقاله موارد مذکور جمع بندی شده بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در اینده ارائه شده است.