سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی – دانشجوی دکتری،علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رونق فعالیت اقتصادی در یک کشور وابسته به فاکتورها و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیلسی است. یکی از عوامل موثر اساسی اجتماعی در فعالیت اقتصادی سرمایه اجتماعی است. این مفهوم بیان می دارد که نوع روابط، هنجارها و سازمان دهی شبکه های اجتماعی بین مردم موجب تسهیل کارکردهای اقتصادی ، اجتماعیو سیاسی می شود. تا کنون اقتصاددانان زیادی در مورد آثار اقتصادی سرمایه اجتماعی به تحقیق و پژوهش پرداخته اند، هر یک ابعاد مختلف این تاثیر و تاثر را واکاوی نموده اند.