سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شجاع محمودی عالمی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

استفاده بهینه از امکانات در اختیار مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است آن چیزی که مسلم است ترکیب بهینه استفاده از نیروی انسانی انرژی مواد و مصالح، اطلاعات، زمان و تجهیزات موجب افزایش نرخ رشد کشورهای صنعتی پیشرفته امروزی است دقیقا به همین دلیل است که تمام کشورها و مدیران لایق و سیاست گذاران اقتصادی به دنبال این هستند که بتوانند پیشرفتهایی
در زمینه بهره وری عوامل تولید بدست آورند . بدین مفهوم که بتوانند با مصرف منابع کمتر تولید بیشتری بدست آورند یا با همین امکانات موجود تولید خود را بیشتر نمایند.
صنعت برق به عنوان یک صنعت سرمایه بر و زیر بنایی برای ادامه حیات خود هر سال سرمایه گذاری وسیع را انجام می دهد و نیروهای انسانی خود را آموزش می دهد، جایگزین می کند تا رشد خود را تضمین کند نکته اینجاست که باید دانست ترکیب بهینه و نیز نقش هر عامل در رشد اقتصادی چه مقدار می باشد دانش ترکیب بهینه و رشد بهره وری عوامل یکی از پویا ترین نیروهایی است که به رشد اقتصادی این صنعت دامن می زند.
در این مقاله ضمن بررسی تابع عرضه خدمات برق در بخش توزیع کشش مقیاسی خدمات توزیع، بازدهی بکارگیری عوامل طرح و بررسی می شود و سپس پیشنهاداتی طرح و ارائه می گردد.