سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مائده میرزانیا – دانشجوی کارشناسی ارشد،MBA، دانشگاه تهران
مجید بلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد،MBA، دانشگاه تهران

چکیده:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت،کاهش بدهیدولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداختها دارد. با توجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت یک یا چند متغیر به تنهای برای تشویق سرمایه گذاری خارجی کافی نخواهد بود، بلکه ارزیابی تمام متغیر ها به صورت یک مجموعه، می تواند منجر به انجام سرمایه گذاری خارجی شود.