مقاله نقش سلولهاي مايلومايي در فعاليت سلولهاي استئوکلاست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: نقش سلولهاي مايلومايي در فعاليت سلولهاي استئوکلاست
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتيپل مايلوما
مقاله بيماري استخواني
مقاله RANK ،RANKL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: آبرون سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پوپك بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاج فتحعلي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي نجم الدين
جناب آقای / سرکار خانم: واقف نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي نقش سلولهاي مايلومايي در فعاليت سلولهاي استئوكلاست.
مواد و روشها: در اين مطالعه نمونه خون محيطي و مغز استخوان ۷ بيمار مبتلا به مايلوما ولوسمي پلاسماسل و نيز ۴ نوع رده سلولي به عنوان نمونه کنترل از نظر بيان  Receptor Activator of Nuclear Factor kB (RANK)و  Receptor Activator of Nuclear Factor kB ligand (RANKL) بررسي شد.RNA  نمونه ها با استفاده از روش گوانيدين تيوسيانات از سلولهاي تك هسته اي به دست آمده از نمونه بيماران استخراج گرديد. پس از انجام کنترل کيفي جهت ارزيابي وضعيت بيان RANK/RANKL از واکنش Reverse Transcriptions-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)R استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه با استفاده از تکنيک RT-PCR نشان داده شد که  U-266(رده سلول مايلومايي) و پلاسماسل هاي جدا شده از بيماران مبتلا به مالتيپل مايلوما RANK و  RANKLرا در سطح mRNA بيان ميکنند.
نتيجه گيري: نتايج نشان ميدهد که به احتمال زياد بيان RANK و RANKL توسط پلاسماسل ها ميتواند در القاي فعاليت استئوکلاستها و پلاسماسل ها و متعاقب آن افزايش تخريب استخوان در بيماران مبتلا به مايلوما نقش مهمي داشته باشد.