مقاله نقش سلول مايلومايي بر تمايز سلول هاي بنيادي خون ساز خون بند ناف به استئوکلاست در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: نقش سلول مايلومايي بر تمايز سلول هاي بنيادي خون ساز خون بند ناف به استئوکلاست در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنام
مقاله مالتيپل مايلوما
مقاله سلول بنيادي خون ساز
مقاله تمايز استئوکلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي نجم الدين
جناب آقای / سرکار خانم: آبرون سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: واقف نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: جمعيت کشورهاي صنعتي به سمت پير شدن در حال است و درصد ابتلا به بيماري هاي مرتبط با سالخوردگي و پيري نيز مانند مالتيپل مايلوما به دليل افزايش سن، رو به افزايش است. اين بيماري هم علايم و عارضه هاي مشترک با ساير بيماري ها و نيز علايم منحصر به فردي دارد. از عارضه هاي منحصر به فرد آن، تخريب و تحليل بافت استخواني وسيع در اين بيماران است. نگاهي نو به ساختار کنام مغز استخوان و آثار تمايزي حاصل از همجواري سلول هاي مايلومايي بر سلول هاي بنيادي خون ساز مستقر در آن ضروري به نظر مي رسد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه با انجام هم کشتي سلول هاي رده مايلومايي و سلول هاي بنيادي خون ساز حاصل از بند ناف اثر تمايزي هدفمند القا شده توسط سلول هاي مايلومايي بررسي شد. علاوه بر اين، در اين تحقيق سلول هاي مايلومايي با يک رده سلول منوبلاستي (U937) نيز کشت داده شد تا تاثير سلول هاي مايلومايي بر تمايز سلول هاي منوبلاستي ارزيابي شود.
نتايج: افزايش بيان نشانگرهاي ميلوييدي و منوييدي در هم کشتي سلول هاي مايلومايي و سلول هاي بنيادي خون ساز مشاهده شد. علاوه بر اين؛ به دنبال هم کشتي سلول هاي مايلومايي و سلول هاي منوبلاستي شاهد، سلول هاي شبه استئوکلاستي TRAP مثبت نيز يافت شد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان مي دهد که حضور سلول هاي مايلومايي در مغز استخوان احتمالا در تمايز HSC  ها به رده منوسيتي (استئوکلاستي) نقش دارد.