سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ابراهیم حافظی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی گروه مطبوعات سازمان کتابخانه ها،
زهرا بختیاری – کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی گروه مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه

چکیده:

سواد اطلاعاتی به مجموعه مهارتهایی اطلاق می شود که فرد با تکیه بر آن قادر باشد، به روشنی آنچه را که می خواهد بیان کند از میان منابع اطلاعاتی جستجو کند و اطلاعات مورد نیاز را تشخص و الاعات ارزشمندتر را گزینش و ارزیابی وبهره گیری نماید. به عبارتی درکمترین زمان بیشتر بازدهی را از اطلاعات و منابع اطلاعاتی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آشنایی محققان با مقوله سواد اطلاعاتی و تاثیر آن بر شیوه های دسترسی به اطلاعات انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی – توصیفی و ابزا رگرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. یافته های پژوهش نشانداد که گروه اصلی محققان را بانوان تشکیل می دهند، اکثر محققان دانشجو هستندو نگارش و تکمیل پایان نامه اصلی ترینهدف انجام تحقیق بود، اکثر محققان درک متوسطی از سوال تحقیق دارند. نیاز به اموزش شیوه های دستیابی به اطلاعات را احساس می کنند و کمتر از یک دوم محققان کتابداران را در رونددستیابی به اطلاعات مورد نیاز یا اموزش شیوه های فوق تاثیر گذار دانسته اند.