مقاله نقش سواد فناوري اطلاعات در سلامت فردي: ديدگاه بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: نقش سواد فناوري اطلاعات در سلامت فردي: ديدگاه بيماران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعا ت
مقاله دسترسي به اطلاعات
مقاله پرونده پزشكي
مقاله سواد كامپيوتري
مقاله ديدگاه بيماران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنگرزجدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي منجر به افزايش دانش سلامت مردم مي شود. هدف اين تحقيق تعيين ديدگاه بيماران درباره نقش سواد فناوري اطلاعات در سلامت فردي بود.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – مقطعي در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي کاشان؛ بر ۴۶۱ بيمار بستري در سال ۷۸ با انتخاب به صورت تصادفي ساده، اجرا شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي محقق ساخته، روايي (صوري و محتوايي) و پايايي (روش اسپيرمن – براون با r=0.83)، حاوي دو قسمت سوالات زمينه اي و سوالات مرتبط با نقش فناوري اطلاعات در سلامت فردي است. داده ها توسط مصاحبه جمع آوري و با نرم افزار SPSS و آمار توصيفي (فراواني و درصد) ارايه شد.
يافته ها: ۴۲٫۱ درصد بيماران با کامپيوتر، ۲۶٫۷ درصد با اينترنت آشنايي داشتند و ۴۱٫۹ درصد به اينترنت دسترسي داشتند. ۸۶٫۳ درصد تمايل به دسترسي به اطلاعات پرونده پزشکي، ۸۸٫۳ درصد دريافت و ارسال سوابق، ۸۵٫۷ درصد دريافت جواب آزمايشات، ۷۹ درصد تجديد نسخه دارويي، ۷۶٫۴ درصد اخذ نوبت، ۸۰ درصد مشاوره با پزشک معالج و ۸۰ درصد تمايل به دريافت اطلاعات مرتبط با رژيم غذايي را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي داشتند.
نتيجه گيري: نگرش بيماران بستري نسبت به فناوري هاي اطلاعاتي به نسبت خوب است. پيشنهاد مي شود اطلاعات مورد نياز بيماران به خصوص اطلاعات مربوط به نحوه صحيح مصرف داروها و رژيم غذايي از طريق لوح هاي فشرده و سايت بيمارستان در اختيار بيماران قرار گيرد، يا سايت هاي مناسب به آنان معرفي شود.