مقاله نقش سيد مرتضي اهرمي و آخوند خراساني در قيام مردم بوشهر (۱۳۲۷ ق.)؛ باز خواني اسناد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: نقش سيد مرتضي اهرمي و آخوند خراساني در قيام مردم بوشهر (۱۳۲۷ ق.)؛ باز خواني اسناد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آخوند خراساني
مقاله اهرمي
مقاله دريابيگي
مقاله بوشهر
مقاله مشروطيت
مقاله اسناد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعطيلي مجلس شوراي ملي (۱۳۲۶ق.) به فرمان محمد علي شاه، آغاز دوره استبداد صغير بود. اين وضع، موجب مخالفت هاي گسترده اي در ميان مشروطه خواهان شد. از جمله اين حرکتهاي اعتراضي، قيام مردم جنوب ايران، بويژه بوشهر بود. نکته مهم در اين قيام حضور و نقش دو چهره روحاني؛ يعني آيت اله آخوند خراساني و سيد مرتضي اهرمي است. در اين مقاله، بر اساس اسناد منتشر نشده، رهبري سيد مرتضي اهرمي و نقش و حمايت آخوند خراساني در اين برهه از جنبش مشروطه خواهي مردم ايران توصيف و تبيين مي شود. اين بررسي پرتو بيشتري بر عمل و نظر رهبري مذهبي در جريان مشروطه خواهي ايرانيان مي افکند و بويژه آگاهيهاي نوي از نگرش آخوند خراساني به عنوان رهبر روحاني مشروطيت ارايه نموده، بر تمايز منطقه اي حرکتهاي مشروطه خواهي تاکيد مي کند.