سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد محمدی خانقاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد شبستر. ایران
فریبا جعفری زاده اقدم –

چکیده:
اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت تصمیم گیری است و اطلاعات همان داده های پرونده در سازمان است که از طریق نظم ارتباطی خود در روند صحیح تامین اطلاعات، اطمنیان مدیریت را در تصمیم گیریها افزایش می دهد.تغییرات سریع عوامل برون سازمانی، توسعه سازمانها و پیچیدگی نظامهای مدیریت نیاز مدیران را به اطلاعات افزایش داده است.خسارات ناشی از تصمیم های ضعیف جبران ناپذیر است.میزان تاثیر تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است.اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطلاعات به موقع، صحیح، مناسب، مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی لازمه نظام کارآمد اطلاعاتی مدیریت است تا تصمیم گیریهای صحیح و برنامه ریزی و کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل کند.از این رو در این مقاله ضمن بیان اهمیت تصمیم گیری در سازمان به بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بهبود کیفیت این فرایند حیاتی در سازمان پرداخته شده است