سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید سیفائی – کارشناس سیستم های مدیریت ایمنی و کیفیت درصنایع خدمات دریایی – گروه کارش

چکیده:

بموازات رشد سیستمهای مدیریت کیفیت سری ۹۰۰۰ ISO که جنبه فراگیر دارند، نیاز به سیستمهای مدیریتی تخصصی نیز سازمانهای بین المللی و متخصصین را بر آن داشت تا نسبت به تدوین این سیستمها اقدام نمایند. دراین راستا و در جهت ارتقا سطح ایمنی در دریا، سازمان جهانی دریانوردی IMO بر اساس کنوانسیون ایمنی و حفظ جان اشخاص در دریا SOLAS اقدام به اجبار نمودن استقرار سیستم مدیریت ایمنی در شرکتهای کشتیرانی و ناوگان تحت مدیریت آنها نموده است. اساس این سیستم همان استانداردهای سری ۹۰۰۰ ISO هستند که بیشترین تمرکز آنها بر ایمنی به عنوان کیفیت تعریف شده استوار است. هدف از ارائه این مقاله آشنایی بیشتر مدیران، صاحبنظران و کارشناسان با این سیستم و تشریح جایگاه آن به عنوان یک بازوی مطمئن در مجموعه مدیریتی و سیاستگذار امور دریایی میباشد.