سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عباس محمدی – مدیر فنی شرکت و مدیر پروژه طرح جامع سیستم کنترل ترافیک دریایی در بنادر ۸

چکیده:

تاکنون علیرغم برخورداری کشور ج.ا.ا. از حجم وسیعی ازآب های سر زمینی ، فلات قاره، اقتصادی و … در شمال و جنوب کشور بویژه منطقه سرنوشت ساز و استراتژیک خلیج فارس ، تحقق کاملمهارت و صنعت مهندسی عمران در دریا و دستیابی به رشد واقعیو جایگاه ارزشمند و متناسب این صنعت صورت نپذیرفته و حصول به این مهم ، تلاش گسترده ای را در این زمینه ایجاب می نماید .
بدون شک ، ضرورت ایجاب می نماید تا همزمان با رشد شکوفنده در اجرای پروژه ها و طرحهای مهندسی عمران در خاک های سرزمینی از جمله سدها ، پل ها ، تونل ها و … ، رشدهای شکوفا تری نیز در اجرای پروژه ها و طرح های دریایی از جمله ساخت پل های ثابت و متحرک جهت اتصال جزایر و بنادر به سواحل ، سکوهای دریایی ، فعالیت های مختلف در کف دریا و زیر آن و غیره بعمل آمده و کشور جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه تا سرحد امکان به خودکفایی و بی نیازی رهنمون و بستر مناسبی را در این مسیر فراهم نمود .
ضرورت پشتیبانی تجهیزات و تاسیسات مستقر در دریا و دشواری های متاثر از آن ، ایجاب می نماید تا تاسیسات مزبور از کیفیت و مرغوبیت بالاتری نسبت به تاسیسات ساحلی برخوردار باشند . در این راستا شناخت عوامل تاثیر گذار و اجرای طراحی مناسب ، ساخت در چارچوب استاندارد های قابل قبول در مدت زمان برنامه ریزی شده ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مزبور بر آن مبنا ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ، ضمن اینکهتفکر در زمینه های کاهش آسیب پذیری در مقابل عوامل طبیعی و پیش بینی های لازم در این زمینه نیز امری حیاتی و اجتناب ناپذیر می باشد .
مسلماً طراحی چنین مجموعه هایی در دریا ، شناختی گسترده و تفکری دریایی را می طلبد و بدیهی است که دریادلان در پهنه شکوهمند دریا پس از اتکای به خداوند منان ، به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد نیز نیاز داشتهتا بتوانند خود را به ساحل نجات و تحقق اهداف عالیه نردیک نمایند . بدون شک مهندسین عمراننیز جهت هرگونه طراحی متفکرانه و دور اندیشانه سازه های دریایی به اطلاعاتی مطمئن ، بروز و قابل اعتماد نیازمند بوده تا بر آن مبنا طراحی های خود را متناسب با واقعیات و شناخت کامل محدودیت ها و امکانات بالفعل و بالقوه کشور باجرا درآورند .
ساخت سازه ها و تاسیسات در دریا ، در حداقل زمان ممکن با کیفیت بالاو استاندارد موردنظر ، مستلزم شناخت و آگاهی از رفتار و مشخصه های محیط اطراف ، حجم و نحوه تردد ، حمل و نقل و جابجایی تجهیزاتو غیره میباشد که جملگی مستلزم تسلط هرچه بیشتر دست اندرکاران ذیربط بر محیط اطراف ، برنامه زمانبندی پیش بینی شده بر اساس واقعیات ، تردد بموقع با توجه به پیش بینی شرایط جوی و هیدروگرافی و اعمال مدیریت منسجم در زمینه کنترل ترافیک دریاییمی باشد . همانگونه که همگان بر آن اشراف دارند ، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیساتی که با دشواری های خاص خود در دریا ایجاد گردیده اند مهم تر از طراحی و ساخت آن ها بوده و برنامه ریزی دقیق اجرایی در زمینه انجام بموقع برنامه نگهداری و تعمیراتپیشگیرانه در این راستا الزامی و از ضروریات میباشد .
اطلاعات روز از آمار و ارقام مرتبط با شرایط جوی ، شناخت محیط اطراف ، تردد شناورها ، محدودیت های اجرایی در دریا و در نهایت مدیریت کنترل ترافیک در دریا که از جمله ابزار فوق العشاره در طراحی ، ساخت و تعمیر و نگهداری ساره های دریایی ، سواحل و بنادر محسوب می گردند را می توان در مجموعه سیستم های کنترل ترافیک دریایی جستجو و پاسخ های مناسب و دقیقی را دریافت نمود .
لذا:
نقش سیستم کنترل ترافیک دریایی در ابعاد گوناگون در مهندسی دریایی بسیار ارزشمند و شناخت از این مجموعه برهی مهندسین طراح ، اجرایی و پشتیبانی کننده این امور ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد به همین دلیل نیز این مقاله ارائه و تقدیم حضور گردیده است تا تعاملی مطلوب در این راستا فیمابین مسئولین محترم عمران و سیستم کنترل ترافیک دریایی ایجاد و برقرار گردد .