سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا سلوکی – گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامرضا لشکری پور – گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حجت علی شایانفر – دفتر حوادث غیر مترقبه استانداری سیستان و بلوچستان

چکیده:

مصالح خرده سنگی که شن و ماسه نیز نامیده می شوند به دلیل کاربرد وسیعشان به عنوان مصالحساختمانی مورد توجه اند اما به لحاظ سهولت دستیابی وبهای ارزان کمتر مورد مطالعه علمی و ژئوتکنیکی قرار می گیرند.
این تحقیق ضمن مطالعه منشا، نحوه حمل و نقل و رسوبگذاری و نیز محیط رسوبی معادن شن و ماسه چابهار، ارتباطاین عوامل با مشخصات فنی و ژئوتکنیکی مصالح را نیز بررسی می کند. خصوصیات بررسی شده عبارتند از مقاومت در مقابل سایش لوس آنجلس، مقاومت در مقابل سولفاتها، ارزش ضربه ای و غیره، مطالعات نشان می دهد که از نظر منشاء دو گروه عمده وجود دارد، اول معادنی که در دامنه کوه های مکران و در مسیر آبراهه های فصلی تشکیل گردیته اند و ذخیرهکم دارند، دوم معدنی که به صورت تراس قدیمی می باشند و ذخیره زیاددارند. همچنین نتایج آزمایشها نشان می دهد که به عنوان نمونه میزان افتوزنی در مقابل سولفاتها ودر آزمایش لوس آنجلس به ترتیب کمتر از ۱۰ و ۴۰ درصد و ارزش ماسه ای بالای ۲۵ درصد است و بدین ترتیب در راه سازی و بتن سازی قابل استفاده می باشند با این وجود بهره برداری از بعضی از معادن به دلیل آسیب رسانی به منابع آب غیر اصولی است.