سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تورج صادقی – دکترا، بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
سپیده نقیبی – دانشجوی کارشناسی ، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

امروزه واحدهای تجاری و سهامداران آنها، بر جامعه تاثیرات فروانی می گذارد که این تاثیرات می تواند به صورت مثبت و منفی باشد. مسئولیت شرکت در توسعه پایدار (SD) تعریف می شود. درک درست مفهوم CSR،ارتباطی با اندازه شرکت ندارد، به عبارت دیگر هم برای شرکتهای کوچک و هم برای شرکتهای بزرگ کاربرد دارد. در برخی مطالعات صورت گرفته، برنامه هایی جهت توسعه شرکتها و همچنین خدمات توسعه تجاری (BDS)در نظر گرفته شده است که بر تاکید اصلی آنها ، بر ایجاد محیطی توانمند برای ایجاد و حفظ شرکتهای کوچک ومتوسط (SMEs)می باشد.