سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج حسینی – مدیر بخش طراحی مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی ( MRDC )
محمدرضا نساج ترشیزی – کارشناس بخش طراحی مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی ( MRDC )

چکیده:

حفاظت از محیط زیست دریایی از مهمترین مسائل زیست محیطی عصر حاضر می باشد، چرا که دریا منبع عظیمی برای تامین غذای بشر به شمار میرود.آشتی ها سهم عمده ای را در آلودگی دریا دارند، که از آن جمله تخلیه زباله و مواد دورریز و متعاقب آن ایجاد اخلال در اکوسیستم دریایی می باشد. از این میان کشتی های تجاری تحت نظارت سازماﻧﻬا و کنوانسیوﻧﻬای حافظ محیط زیست قرار دارند و آلودگی های تولید شده توسط آﻧﻬا، کنترل شده می باشد. اما کشتی های نظامی از این قاعده مستثنی هستند و محدودیت خاصی برای تخلیه مواد آلوده ندارند.از طرف دیگر این کشتی ها به دلیل وجود تجهیزات ناوبری وردیابی و همچنین تسلیحات نظامی نوع دیگری از آلودگی را به محیط زیست دریایی وارد می کنند. از جمله این تجهیزات میتوان سیستم "اکتیو سونار " را نام برد که برای ردیابی و شناسایی زیر دریایی ها بکار می رود و با ساطع کردن امواج با فرکانسهای بسیار پایین آلودگی صوتی خطرناکی را به وجود می آورند که پستانداران دریایی را به شدت تهدید می کنند . امروزه یکی ازدلایل خودکشی دسته جمعی ﻧﻬنگ ها در سواحل کشورهای مختلف می تواند همین آلودگی صوتی ناشی از ناو های جنگی باشد.بنابراین در این مقاله سعی خواهد شد آلودگی های زیست محیطی بوجود آمده از کشتی های جنگی و تأثیر آن بر موجودات دریایی ورد بررسی قرار گیرد.