سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مجید اکبری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نوبخت سبحانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
شهر میانی مراغه با داشتن بافت ارزمند تاریخی، طبیعی و فرهنگی، جزء ۱۰ شهر صاحب بافت تاریخی کشور است. و بر همین اساس پس از کلانشهر تبریز، از نظر جذب گردشگر در ربته دوم استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانهای، اسنادی با هدف ارائه ی راهکارها و پیشنهادات مناسب در جهت تقویت نقش گردشگری شهر میانی مراغه و همچنین چگونگی بهره گیری از پتانسیل های موجود گردشگری شهری در همه ابعاد آن در جهت همسو شدن با توسعه پایدار شهریر با توجه به جاذبه ای تاریخی- فرهنگی این شهر می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین توان شهری در شهر میانی مراغه، گردشگری با تأکید بر گردشگری تاریخی است که بر تمامی زوایای شهر تسلس یافته است که با توجه به اصول پایداری و رعایت استانداردهای آن می تواند پویایی و تسوعه شهر را در مدت طولانی به همراه داشته باشد و به عنوان یک ضرورت ماندگار در حیات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی این شهر ایفای نقش کند و همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در سیاست گذاری های کلان جامعه، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری، گروههای آموزشی، بخش خصوصی و … می تواند به عنوان بستری برای توسعه پایدار شهری، کاربرد داشته باشد.