سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرام شاکریان – کارشناس ارشد واحد شهرسازی دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری
زهرا شاهقلی – کارشناس ارشد آمار و ریاضی

چکیده:

شهر تاریخی فرخ شهر واقع در ده کیلومتری مرکز استان چهار محال و بختیاری (شهرکرد) با حدود چهل هزار نفر جمعیت می باشد که با وجود سطح بالای علم و دانش و زیرساخت های مناسب پتانسیل زیادی را جهت پیشرفت و توسعه دارا می باشد.بدون شک پرداخت به معضلات امروزی شهرها بدون در نظر گرفتن بسترهای توسعه اقتصادی اجتماعی امکانپذیر نمی باشد.در همین راستا طی مطالعه های اخیر شیوه های نوینی برای ارتقا سلامت شهرها با توجه به اصول توسعه انسانی شکل گرفته اند در حقیقت شورای اسلامی بایستی به دنبال فراهم کردن زیر ساخت لازم در جهت توسعه انسانی باشد. یکی از شیوه های مهم تقویت این زیر ساخت ظرفیت سازی نیروی انسانی است که از طریق مشارکت انجام می گیرد.در این مقاله ابتدا مفهوم توسعه مطرح و یکی از ابعاد توسعه که مشارکت می باشد را توضیح و نقش شورای اسلامی فرخ شهر در تحقق الگوی مشارکتی جامعه-محور ارائه می گردد.شورای اسلامی فرخ شهر با هدف ایجاد توسعه ای پایدار و همه جانبه در سال ۱۳۸۳ اقدام به تشکیل تیم توسعه فرخ شهر در قالب ۱۱ کمیته کاری نمود.این بررسی یک تحقیق مشارکتی است که در شهر فرخ شهر انجام گردید.در این مطالعه نمایندگان مردم فرخ شهر در قالب تیم توسعه سازماندهی شدند.تیم توسعه تیمی متشکل از کلیه بخش های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است.که در تامین توسعه پایدار شهر یا مسئولیت مستقیم دارند و یا به نوعی دارای نقش تعیین کننده می باشند.شایان ذکر است به دلیل وجود تیم توسعه و فعالیت کمیته های آن شورای فرخ شهر در سال ۱۳۸۴ موفق به دریافت تندیس برترین شورای کشور توسط رئیس جمهور و وزیر کشور وقت شد.در این بررسی یکی از نیازهای مردم که در کمیته عمران و محیط زیست تیم توسعه در مرحله نیاز سنجی به دست آمد عدم رسیدگی به فضای سبز موجود می باشد.در این راستا تعیین تاثیر جلب مشارکت مردم در توسعه و احیا فضای سبز فرخ شهر مورد مطالعه واقع گردید.ابتدا پروفایل جامعه (نقشه ای از سیمای اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه) تعیین و سپس پرسشنامه ای به ۲۰۰ واحد مسکونی در خصوص شاخص های فضای سبز ارائه و با توجه به مطالعات میدانی داده ها جمع آوری گردید.مقایسه شاخص های فضای سبز در سال ۱۳۸۳ (قبل از تشکیل تیم توسعه) با سال ۱۳۸۶ نشانگر افزایش کیفیت احیا و توسعه فضای سبز به دلیل مشارکت مردم از طریق تیم توسعه می باشد.مجددا در سال ۱۳۸۷ بررسیهای فوق تکرار می شود.