سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشاد محمدی – کارشناس ارشد مرتعداری
محمدعلی بهمنیار – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نصرت ا… صفائیان – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

خاکهای شور معمولاٌ در مناطق خشک و نیمه خشک که میزان تبخیر آب بیش از میزان بارندگی است یافت می شوند و بندرت در نواحی مرطوب مشاهده می گردند . آبهای زیر زمینی نواحی خشک و نیمه خشک از لحاظ میزان املاح محلول غنی هستند . اگر سطح آب زیر زمینی بالا و به عبارت دیگر نزدیک سطح خاک باشد، در نتیجه نیروی لوله های موئین، مقدار قابل توجهی املاح محلول همراه آب به سطح می آید و با تبخیر آب در سطح بالائی خاک تجمع می یابندلذا عمق آب زیر زمینی به عنوان یکی از فاکتور های موثر در تفکیک گیاهان مرتعی می باشد در اطراف دریاچه ارومیه با دور شدن از دریاچه میزان شوری خاک کاهش و سفره آب زیرزمینی عمیق تر شد و بهSalicornia europaceae و Puccinella buibosa و Halimonemis verruciferae و ترتیب جوامع گیاهی Suaeda maritimaeدر حاشیه هور شادگان جوامع گیاهی تحت تاثیر شیب شوری و رطوبت ۳] گزارش شده استتحت الارضی خاک بصورت نواره بندی شکل گرفته اند و با فاصله از مرکز، میزان شوری کاهش، عمق آب زیرزمینی افزایش دارد . با افزایش شوری خاک جامعه گیاهی به ترتیب Sciripus ،Matricaria aureaSeidlizia rosmarincus و Psyliostacys spicata ، Aeloropus littoralis،maritimus تعیین گردیده استدر این تحقیق تاثیر شوری خاک، عمق و کیفیت آب زیرزمینی بر پراکنش جوامع گیاهی مراتع حوض سلطان قم مد نظر می باشد .