سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
هومن کازرانی – کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
مرتضی حیدری شلمانی – کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
محمد کاوسی کلاشمی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده:
صنایع دستی می تواند هم به عنوان قابلیت و هم به عنوان یک جاذبه گردشگری محسوب شود. بسیاری از گردشگران علاقه مند هستند تا آثار مختلف صنایع دستی مکان های مورد بازدید خود که در واقع تولیدات فرهنگی آن خطه محسوب می شوند خریداری نموده و به عنوان ارمغان با خود ببرند، صنایع دستی و گردشگری با یکدیگر رابطه متقابل داشته و می توانند موجبات توسعه یکدیگر را فراهم کنند. در این پژوهش به بررسی استراتژی های توانمندسازی گردشگری ماسوله و تدوین آن پرداخته می شود. همچنین در این تحقیق از روش دی متل به منظور نشان دادن ارتباط میان عوامل مورد مطالعه استفاده شده است نتایج نشان داد پاسخ دهندگان، تدوین، آموزش و اجرای استراتژی های مدیریتی را مهمترین عامل موثر بر استراتژی های توانمندسازی گردشگری ذکر کرده اند.