سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاتح حبیبی – عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

فرآیند توسعه اقتصادی در هر کشور با توجه به امکانات و نیازهای ر کشور به صورتهای مختلفی قابل دستیابی خواهد بود. در ایران با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد آن و وابستگی ان به صادرات نفت که البته در سالهای اخیر این وابستگی کمتر شده است اما نیازمند توجه هرچه بیشتر به صنعت به صورت عام و بخصوص به صنایع کوچک و متوسط با توجه به ویژگی های این بخش می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. مطالعه برخی از کشورهای موفق در این زمینه نشان می دهد که این کشورها در سه دوره به صنایع کوچک و متوسط توجه ویژه ای نموده اند. در دوره اول با ایجاد راهکارهایی برای کاهش شکاف صنایع کوچک و متوسط با صنایع سنگین در دوره دوم توجه به این صنایع با رویکرد فناوری پیشرفته و در دوره سوم توجه به این صنایع با نقش محوری توسعه.