سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
امیر محمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدشوشتر،گروه معماری،شوشتر،ایران
آناهیتا مکوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدشوشتر،گروه معماری،شوشتر،ایران
ناهید حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدشوشتر،گروه معماری،شوشتر،ایران

چکیده:
شهر تاریخی شوش در شمال غربی استان خوزستان،با داشتن جاذبه های گردشگری فراوان و نیز آثار باقیمانده از زمانهای بسیار قدیم می تواند مقصد گردشگران بسیار زیادی باشد . توریسم یکی از صنایع در حالرشد جهان بوده و کشورها در تمام مراحل توسعه به طور فزاینده به آنوابسته هستند . توسعه این صنعت به ویژه در کشورهایی که به دنبال دستیابی ب رشد پایدار می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است . براساس تحقیقات و پهوهشهای جدید،در قرن بیست و یک ،صنعت جهانگردی سومین پدیده اقتصادی پویا،پررونق و رو به توسعه پس از صنعت نفت و خودروسازی است ک برای بسیاری از کشورها درآمدهای ارزی چشمگیر بههمراه دارد . کشور ایران ب لحاظ دارا بودن اقلیم مناسب و نیز داشتن جاذب های تاریخی و طبیعی فراوان کشوری است که می تواند در صنعت توریسم بسیار فعال باشد و نقش موثری در معرفی جاذب های گردشگری خود داشت باشد . در این میان، در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش کتابخانه ای و همچنین استفاده از روش میدانی )مشاهده مستقیم تهیه عکس و غیره( پتانسیل های گردشگری در ایذه معرفی شده و همچنین راهکارهایی برای توسعه توریسم در این منطقه ارائه شود