سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جعفر باقری نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و مشاور شرکت
سمیه حامدی – کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت لیزینگ صنعت و معدن

چکیده:

مقوله لیزینگ به عنوان ابزاری در جهت رشد اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است و از طریق کمک به ایجاد واحدهای اقتصادی کوچک و زودبازده در ارتقا ء سطح تولید و همچنین
اشتغال زایی تأثیر به سزایی دارد . برای ایجاد و حفظ مشاغل ، کارآفرینان چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای در حال رشد ، به انواع مختلف محصولات مالی نیازمندند . محصولات مالی – تسهیلات اعتباری ، وام ها و تسهیلات سپرده ای، می توانند نقشی حیاتی در تداوم و رشد کسب و کارها و نتیجتاً ایجاد و حفظ اشتغال ایفا نمایند . فعالیت لیزینگ (اجاره اعتباری ) ، فعالیتی است که ریشه در عقاید اسلامی دارد . عملیات لیزینگ از عقوداسلامی شکل گرفته است . در مقوله لیزینگ ارزشی نهفته است که آن تعدیل فرهنگ وثیقه است و موضوع تسهیلات خودش وثیقه نیز قلمداد می شود .
در این مقاله ضمن تشریح ابعاد مختلف صنعت لیزینگ و بیان شیوه های اجاره اعتباری ، به بررسی وضعیت این صنعت در ایران و جهان و مقایسه فعالیت و جایگاه لیزینگ در برخی کشورهای منتخب و نقش تکمیل آن در توسعه بخش صنعت و معدن پرداخته شده است .