سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مجاهدی – کارشناس ارشد معماری، مدرس گروه معماری و عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
الهام سرکرده ئی – کارشناس ارشد معماری، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

طبیعت در بسیاری از راهبردهای منتهی به خلاقیت تاثیر می گذارد. طبیعت همیشه و همه جا حضور دارد و منبعی بسیار غنی برای الهام بخشی است.
شکل های طبیعی، ذاتاً کارآمدند و طرحهای کارکردی در طبیعت از نظر زیبایی شناسی نیز خوشایند و مطلوبند. با اینحال، در عالم مهندسی، طرح کارآمد لزوماً یک طرح موفق از نظر زیبایی شناسی نیست. سازه های بسیاری وجود دارند که کارایی دارند اما فاقد ارزش زیبایی شناسی هستند. ارتباط دادن طرح به اشکال و قوانین طبیعی می تواند جلوی این نقیصه را بگیرد و به مهندسین کمک نماید تا کیفیت ختی زیبایی شناسانه را با نیاز های واقعی و عملی مهندسی سازه، یکپارچه نمایند. این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی دانش بیونیک و سیستم های ساختمانی بیونیک پرداخته، در ادامه با تاکید بر مفاهیم زیبایی، کارایی و حرکت، به تاثیرات طبیعت در مهندسی سازه می پردازد و با اشاره به برخی مصادیق عینی، سعی در روشن تر کردن موضوع دارد. در نهایت، تاکید این نوشتار بر ضرورت توجه مهندسین سازه به مورفولوژی های طبیعی برای الهام از الگوهای بهینه می باشد تا طراحان سازه به کمک ایده های مبتکرانه ملهم از طبیعت بتوانند به هنرمندان سازه تبدیل شوند.