سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل کیانی – معاون طرح و برنامه، شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

چکیده:

وقوع حوادث غیر مترقبه اجتناب ناپذیر است ، آمادگی ، دور اندیشی و دقت در محاسبات و طراحی و بکارگیری تجهیزات استاندارد حوادث را تا حد زیادی کاهش میدهد . در مقابل طوفان ، سیل ، زلزله و صاعقه شبکه های غیر استاندارد چه از نقطه نظر اجراء و چه از نظر تجهیزات آسیب پذیر می باشند لذا چنانچه در طراحی و انتخاب تجهیزات استاندارد و همچنین در نظارت ها دقت نشود و پارامترهای ایمنی نیز مد نظر قرار نگیرند واضح است که شبکه صدمه خواهد دید و خسارات مالی و بعضا جانی در بر خواهد داشت در شرح مقاله چند حادثه مربوط به شبکه بعلت ضعف در طراحی و بکار گیری تجهیزات غیر استاندارد در زمان ریزش برف و جاری شدن سیل به وقوع پیوسته که مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.